Zamówienia publiczne
2020-11-09
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę materiałów ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pleszewie w 2020 roku w postaci: maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji oraz ozonatora. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy.

2020-11-03
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w postaci: fartuchów i kombinezonów ochronnych, przyłbic i okularów ochronnych, maseczek twarzowych oraz ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów i żeli do dezynfekcji. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2020-11-03
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w postaci: bramek do pomiaru temperatury, termometrów bezdotykowych, dozowników do dezynfekcji, koszy bezdotykowych, ozonatorów, kaset wrzutowych do korespondencji. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy.
2017-05-09
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla dzieci i rodziców zastępczych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w załączeniu przekazuje zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”
2016-11-22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
2016-11-22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do fotokopiarek
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do fotokopiarek
2016-06-16
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek laserowych.
2015-09-10
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa tonerów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek laserowych.
2014-12-12
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa tonerów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek laserowych.
2014-10-22
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego I stopnia oraz kursu kosmetycznego I stopnia w ramach projektu systemowego pn. „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego I stopnia oraz kursu kosmetycznego I stopnia w ramach projektu systemowego pn. „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim".
2014-10-14
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej pod nazwą „Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim) rok produkcji 2014".
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) pn.: „Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim) rok produkcji 2014"
2014-10-06
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu I stopnia w ramach projektu systemowego pn. „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu I stopnia w ramach projektu systemowego pn. „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim.
2014-08-25
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego I stopnia dla uczestników projektu systemowego pn. „Razem Łatwiej”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego I stopnia dla uczestników projektu systemowego pn. „Razem Łatwiej” - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”, na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji zamówienia.
2014-08-22
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych oraz warsztatów doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych oraz warsztatów doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”, na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji zamówienia.
2014-07-29
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia dla osób niepełnosprawnych”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej”, na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji zamówienia.
2014-06-30
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 30 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 30 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów”, na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji zamówienia.
2014-06-17
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych oraz warsztatów doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych oraz warsztatów doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji zamówienia.
2014-05-27
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego wyjazdowego treningu kompetencji społecznych, warsztatów psychologicznych oraz terapii psychospołecznej rodzinnej dla 85 osób (rodziców i dzieci)".
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego wyjazdowego treningu kompetencji społecznych, warsztatów psychologicznych oraz terapii psychospołecznej rodzinnej dla 85 osób (rodziców i dzieci)" w ramach projektu pn. Razem łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim.
2013-12-12
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa tonerów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę ooryginalnyvh tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.
2013-11-08
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu I stopnia w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej”
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu I stopnia w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej”.
2013-10-22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla 7 osób - uczestników projektu systemowego „Razem Łatwiej”
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla 7 osób - uczestników projektu systemowego „Razem Łatwiej”.
2013-10-16
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego I stopnia, masażu klasycznego I stopnia oraz masażu kamieniami I stopnia dla uczestników projektu systemowego 'Razem Łatwiej' (modyfikacja - 2013-10-24)
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego I stopnia, masażu klasycznego I stopnia oraz masażu kamieniami I stopnia dla uczestników projektu systemowego 'Razem Łatwiej'.
2013-10-09
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej”
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej”.
2013-08-27
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego I i II stopnia oraz kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu systemowego pn. „Razem Łatwiej”.
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego I i II stopnia oraz kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu systemowego pn. „Razem Łatwiej”.
2013-08-19
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Pracownik ochrony osób i mienia” dla osób niepełnosprawnych w ramach programu systemowego „Razem Łatwiej”.
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Pracownik ochrony osób i mienia” dla osób niepełnosprawnych w ramach programu systemowego „Razem Łatwiej”.
2013-07-31
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Kurs prawa jazdy kategorii B dla – uczestników projektu systemowego „Razem Łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”.
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Kurs prawa jazdy kategorii B dla – uczestników projektu systemowego „Razem Łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”.
2013-07-23
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 37 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów".
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 37 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów" w ramach projektu systemowego realizowanego przez tutejsze Centrum.
2013-07-19
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Warsztaty spółdzielczości socjalnej dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Warsztaty spółdzielczości socjalnej" w ramach projektu systemowego realizowanego przez tutejsze Centrum.
2013-07-09
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: "Usługa tłumaczeń w zakresie języka migowego" w ramach projektu systemowego realizowanego przez tutejsze Centrum.
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Usługa tłumaczeń w zakresie języka migowego" w ramach projektu systemowego realizowanego przez tutejsze Centrum.
2013-06-28
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OERTY: „Warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej"
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”
2013-04-30
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OERTY: USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie pobytu – zakwaterowania i wyżywienia dla 15 osób – wychowanków rodzin pieczy zastępczej oraz ich opiekunów”.
2013-02-05
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa tonerów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.
2012-11-07
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla 5 osób z dysfunkcją słuchu”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Zorganizowanie grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla 5 osób z dysfunkcją słuchu”.
2012-11-05
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa tonerów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę tonerów.
2012-10-18
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Kurs carvingu I stopnia – dla początkujących II”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Kurs carvingu I stopnia – dla początkujących II”.
2012-09-21
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Kurs komputerowy oraz kurs obsługi kasy fiskalnej II”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Kurs komputerowy oraz kurs obsługi kasy fiskalnej II”.
2012-08-14
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Kurs carvingu I stopnia – dla początkujących”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Kurs carvingu I stopnia – dla początkujących”.
2012-08-10
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Przeprowadzenie warsztatów spółdzielczości socjalnej”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Przeprowadzenie warsztatów spółdzielczości socjalnej”.
2012-07-13
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie dwóch turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów".
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na "Przeprowadzenie dwóch turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów".
2012-07-10
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla 5 osób z dysfunkcją słuchu”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Zorganizowanie grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla 5 osób z dysfunkcją słuchu”.
2012-06-24
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla 5 osób z dysfunkcją słuchu”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Zorganizowanie grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla 5 osób z dysfunkcją słuchu”.
2012-06-12
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii C dla 2 osób – wychowanków pieczy zastępczej”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii C dla 2 osób – wychowanków pieczy zastępczej”
2012-06-12
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii B dla 9 osób – wychowanków rodzin z pieczy zastępczej”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii B dla 9 osób – wychowanków rodzin z pieczy zastępczej”
2012-05-15
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - wykonanie zadania pn: „Warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim
2012-05-10
„Drugie zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii B dla jednej osoby z dysfunkcją narządu słuchu”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii B dla jednej osoby z dysfunkcją narządu słuchu”
2012-05-10
„Drugie zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii C dla osób z dysfunkcją narządu słuchu”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii C dla osób z dysfunkcją narządu słuchu”
2012-04-19
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii B dla jednej osoby z dysfunkcją narządu słuchu”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii B dla jednej osoby z dysfunkcją narządu słuchu”
2012-04-19
Zaproszenie do składania ofert na usługę tłumaczeń migowych dla uczestników projektu systemowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczeń migowych dla uczestników projektu systemowego.
2012-04-19
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Kurs komputerowy oraz kurs obsługi kasy fiskalnej”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Kurs komputerowy oraz kurs obsługi kasy fiskalnej”
2012-04-19
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii C dla osób z dysfunkcją narządu słuchu”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn: „Kurs prawa jazdy kategorii C dla osób z dysfunkcją narządu słuchu”
2012-04-16
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa tonerów i tuszy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę tonerów do drukarek laserowych oryginalnych (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych).
2012-01-24
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa tonerów i tuszy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na dostawę tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek oraz tuszy do drukarki.
2011-10-17
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kurs obsługi kas fiskalnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. kurs obsługi kas fiskalnych.
2011-09-23
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - wykonanie fotografii uczestników projektu podczas warsztatów teatralnych w terminie 11-14 października 2011 i organizacja wystawy fotograficznej (listopad 2011)”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania - wykonanie fotografii uczestników projektu podczas warsztatów teatralnych w terminie 11-14 października 2011 i organizacja wystawy fotograficznej (listopad 2011) .
2011-09-23
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. organizacja przewozu osób.
Oferty należy przygotować w oparciu o zaproszenie do składania propozycji cenowej.
2011-08-19
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. organizacja przewozu osób.
Oferty należy przygotować w oparciu o zaproszenie do składania propozycji cenowej.
2011-08-19
Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów do zajęć dla uczestników projektu aktywizacji zawodowej i społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na zakup materiałów do zajęć dla uczestników projektu aktywizacji zawodowej i społecznej.
2011-07-15
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
2011-07-15
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. kurs fotografii i obróbki cyfrowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. kurs fotografii i obróbki cyfrowej.
2011-07-15
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. kurs profesjonalnego sprzątania.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. kurs profesjonalnego sprzątania.
2011-07-15
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. kurs małej gastronomii.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. kurs małej gastronomii.
2011-07-15
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. kurs komputerowy podstawowego stopnia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. kurs komputerowy podstawowego stopnia.
2011-07-15
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - szkolenie z zakresu spółdzielczości socjalnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. szkolenie z zakresu spółdzielczości socjalnej.
2011-06-21
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC dla uczestników realizowanego przez Centrum projektu.
2011-06-16
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. organizacja przewozu osób.

PCPR Pleszew 2007-2023