Aktywny Samorząd - dokumenty i formularze do pobrania (2020)

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module IIIW dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzją Zarządu PFRON pomoc w ramach Moduł III udzielana jest osobom, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej- w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wydłużono okres na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące). Wnioski mogą składać beneficjenci na dwa miesiące ( październik i listopad), chyba, że są osoby które się kwalifikują a nie składały wniosku wtedy mogą na 5 miesięcy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie i składanie wniosków przez System Obsługi Wsparcia.


Dokumenty do pobrania

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków programu - format word

PCPR Pleszew 2007-2023