Archiwum aktualności z roku 2015
2015-12-30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie umieścił tablice informacyjno-edukacyjne pn. „Zasady dobrego rodzica i opiekuna”
Działanie w ramach projektu pn. „Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
2015-12-29
Otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PLESZEWIE na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
2015-12-08
Nabór uczestników do Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Pleszewie
Zarząd Powiatu Pleszewskiego ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Pleszewie
2015-12-07
Bożonarodzeniowa choinka w PCM w Pleszewie
Od dzisiaj w holu Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie można sprawić prezent dzieciom, które napisały piękne listy do Świętego Mikołaja.
2015-12-04
„Wieczór Andrzejkowo- Mikołajkowy”
Dnia 27 listopada 2015r. w restauracji BAX w Pleszewie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju zorganizował „Wieczór Andrzejkowo- Mikołajkowy” dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z terenu powiatu pleszewskiego.
2015-12-03
Zaproszenie do uczestnictwa w kampanii pn. „I Ty możesz walczyć z przemocą w rodzinie”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zaprasza do uczestnictwa w kampanii pn. „I Ty możesz walczyć z przemocą w rodzinie” w ramach, której można korzystać z wypożyczalni antyprzemocowej.
2015-12-03
Konferencja z okazji Powiatowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego
W dniu 02 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zorganizowało konferencję z okazji Powiatowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego w sali Restauracji „BAX” w Pleszewie.
2015-12-03
Prelekcja pn. „Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie”
W dniu 17 listopada 2015r.w I Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Dwujęzycznym im. Stanisława Staszica w Pleszewie odbyła się prelekcja pn. „Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie”, która poświęcona została problematyce przemocy w rodzinie.
2015-11-26
16-18 listopada 2015 r. - warsztaty dla rodziców zastępczych
Informujemy, że w dniach 16-18 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty dla rodziców zastępczych.
2015-11-25
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2015
23 listopada 2015 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Grażyna Kaczmarek została zaproszona na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2015, które organizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2015-11-25
Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego
24 listopada 2015 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Grażyna Kaczmarek uczestniczyła w Wojewódzkich obchodach Dnia Pracownika Socjalnego organizowanych przez Wojewodę Wielkopolską oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
2015-11-25
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety lub mężczyźni) oraz dla przewlekle psychicznie chorych (mężczyźni) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
2015-11-24
25 listopada-10 grudnia po raz kolejny rusza międzynarodowa Kampania „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć.”
Wybór dni nie jest przypadkowy 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ma to symbolizować związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka i podkreślać, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.
2015-11-24
Zaproszenie na spotkanie Andrzejkowo – Mikołajkowe
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z dziećmi na spotkanie Andrzejkowo – Mikołajkowe.
2015-11-23
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego 2016 – 2020”
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu pleszewskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego, jednostki pomocy społecznej zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego 2016 – 2020”. Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do dn. 02 grudnia 2015 roku.
2015-11-20
Integracyjne spotkanie Andrzejkowe
Ponad 120 osób z terenu powiatu pleszewskiego oraz gostyńskiego zostało zaproszonych na integracyjne spotkanie Andrzejkowe w ramach projektu pn. „Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
2015-11-20
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie...
2015-11-16
Warsztaty psychologiczne dla rodziców zastępczych
W dniu 29 października 2015 r. dla rodziców zastępczych zostały przeprowadzone warsztaty psychologiczne.
2015-11-10
Warsztaty dla rodziców zastępczych
Informujemy, że w dniach 16-18 listopada 2015r. odbędą się warsztaty dla rodziców zastępczych. Warsztaty będą miały charakter edukacyjny, wspierający i praktyczny z podziałem na rodziny zastępcze:
2015-11-10
Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zmiany
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przypomina, że od dnia 01 października zmieniły się kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

2015-10-30
Cykl wycieczek „Poznajemy Polskę” w ramach projektu pn. „Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim”
60 osób z terenu powiatu pleszewskiego wzięło udział w cyklu wycieczek „Poznajemy Polskę” w ramach projektu pn. „Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie na w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
2015-10-28
Wsparcie psychologiczne dla dzieci, rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
Wsparcie psychologiczne dla dzieci, rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka odbywa się w każdą środę od godz. 13.00 – 15.00.
2015-10-28
Pomoc dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
Dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka wolontariusze z Centrum Wolontariatu służą pomocą.
2015-10-28
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Przypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
2015-10-28
Nabór na szkolenie PRIDE/ dla Kandydatów na Rodziny Zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
2015-10-26
Warsztaty psychologiczne dla rodziców zastępczych!!!
Informujemy, że w dniu 29.10.2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Ośrodku Wsparcia przy ul. K. Wielkiego 7 B w Pleszewie (siedziba PCPR) odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych.
2015-10-23
Zapraszamy na warsztaty o Chinach i kulturze chińskiej
Zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty (DWA SPOTKANIA) podczas których DOMINIK DUDA opowie o Chinach, języku chińskim oraz nauczy Was podstaw chińskiej kaligrafii, czyli sztuki malowania znaków pędzlem.
2015-10-21
Po raz kolejny WARIA(N)T WOLONTARIAT w świetlicy
Szkolenia dla młodzieży z wolontariatu, biżuteryjne i cyrkowe, w październiku i listopadzie w świetlicy.
2015-10-21
CyberDemokracja w świetlicy
O Cyberprzemocy w ramach projektu CybeDemokracja rozmawiać będziemy w październiku i listopadzie 2015 r. w świetlicy
2015-10-21
Zapraszamy na szkolenie Czy wolontariat to wariant dla Ciebie?
Jeśli zastanawiasz się nad możliwością włączenia się w działania społeczne i obywatelskie, zapraszamy na szkolenie poświęcone wolontariatowi 06 listopada 2015 r.
2015-10-19
PUNKT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Informujemy, że ramach realizowanego projektu „Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poradnictwo prowadzi PUNKT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.
2015-09-10
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa tonerów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek laserowych.
2015-09-01
Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna "Żyć z afazją" dla osób z afazją i ich opiekunów
Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami" prowadzi od stycznia 2015 roku Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną "Żyć z afazją" dla osób z afazją i ich opiekunów.
2015-08-12
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
Już po raz 16 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju zorganizowało kolonie letnie.
2015-08-05
14 sierpnia 2015 r. PCPR w Pleszewie nieczynne
INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PLESZEWIE W DNIU 14 SIERPNIA 2015 ROKU POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PLESZEWIE JEST NIECZYNNE
2015-07-14
Spotkanie integracyjne rodzin zastępczych
W ramach prowadzonych grup wsparcia w dniu 27.06.2015 r. odbyło się spotkanie integracyjne rodzin zastępczych.
2015-07-07
Opłata za kartę parkingową
Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę w wysokości 21 zł za wydanie karty parkingowej.
2015-06-23
Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Terminy zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd".
2015-06-19
III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego
W dniu 09.06.2015 r. odbył się III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego pn. „Dziecko jest najważniejsze”.
2015-06-11
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zakładu na stronie internetowej.
2015-06-11
Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników służb społecznych
08 czerwca 2015 roku oraz 10 czerwca 2015 roku w siedzibie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie odbyło się szkolenie dla 17 pracowników służb społecznych pracujących na terenie powiatu pleszewskiego w ramach Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2015-06-10
Nowy wniosek o wydanie karty parkingowej
W załączeniu przekazujemy do pobrania nowy wniosek o wydanie karty parkingowej.
2015-06-10
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim
W dniu 06.06.2015 r. odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim.
2015-06-03
Turniej kręglarski dla osób niepełnosprawnych
18 maja 2015 r. Ośrodek Wsparcia w Pleszewie zorganizował Turniej kręglarski dla osób niepełnosprawnych.
2015-05-28
ZAPROSZENIE - Festyn Rodzin Zastępczych 2015
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju ma zaszczyt zaprosić RODZINY ZASTĘPCZE wraz z dziećmi do uczestnictwa w spotkaniu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowanego w dniu 06 czerwca 2015 r. (sobota) o godz. 14.00) w Wiosce Indiańskiej "Raven Territory” w miejscowości Józefów 52 A, 63-313 Chocz
2015-05-28
Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dowód szacunku dla Państwa pracy, pragniemy złożyć wszystkim Rodzinom Zastępczym podziękowania za trud i poświęcenie za troskę i opiekę, którymi każdego dnia darzycie dzieci.
2015-05-26
X Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy
W dniach 07-09 września 2015 r. odbędzie się w w Busku-Zdróju X Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną".
2015-05-20
Bezpłatne szkolenie dla pracowników służb pomocy społecznej
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie serdecznie zapraszają na bezpłatne dwudniowe szkolenie dla pracowników służb pomocy społecznej, które obędzie się 08 czerwca 2015 roku w godzinach 08:00 — 13:00 oraz 10 czerwca 2015 roku w godzinach 11:00 — 15:00 w siedzibie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, ul. Św. Ducha 5/13.
2015-05-20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że prowadzi nabór uczestników do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2015
Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych , kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.
2015-05-15
MALI ODKRYWCY - kolonie letnie
Zapraszamy Dzieci w wieku 8-12 lat (rok urodzenia 2003 – 2007) z niepełnosprawnością narządu ruchu z małych miast i wsi, z całej Polski na niezapomniane kolonie letnie MALI ODKRYWCY, które odbędą się w Koninie w dniach 27.07.2015 do 02.08.2015. Udział w turnusie jest bezpłatny. Jedynie dojazd do Konina i powrót do domu na koszt własny.
2015-05-13
Ogłoszenie z dnia 13.05.2015 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o naborze na dwa stanowiska młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zapisane w grupie „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej - stanowiska pomocnicze i obsługi” w tabeli IV część H załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.)
2015-05-11
Uwaga studenci! (modyfikacja treści pilotażowego programu "Aktywny samorząd")
Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Ostatni tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 roku.
2015-05-06
Tydzień Obywatelski w Pleszewie - spotkanie społeczników, samorządowców z młodzieżą z Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej
W dniach 13-17 kwietnia podczas Tygodnia Obywatelskiego uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu pleszewskiego mieli okazję teoretycznie i praktycznie spotkać się z aktywnymi społecznikami i samorządowcami.
2015-05-05
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej powiatu pleszewskiego 2014
Artykuł 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wprowadził obowiązek przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, a także osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.
2015-05-05
Procedura kierowania i umieszczania w Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Od października 2012 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle psychicznie chorych funkcjonuje pododdział dla osób uzależnionych od alkoholu.
2015-04-14
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego zaprasza
Zapraszamy osoby starsze i niesamodzielne do korzystania z usług Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, która funkcjonuje w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 16.00.
2015-04-09
Tydzień Obywatelski w Pleszewie 2015
Rusza nowa odsłona Tygodnia Obywatelskiego w Pleszewie 13-17 kwietnia 2015 r. W tym roku skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2015-03-24
Uwaga zmiany w module II programu ""Aktywny Samorząd"
Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).
2015-03-10
Od POMYSŁU do MIKRODOTACJI!
Przygotuj się do kolejnej edycji Konkursu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa, w ramach którego możesz pozyskać do 5000 zł na inicjatywę społeczną!
2015-03-06
ZOSTAŃ RODZINĄ POMOCOWĄ
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie serdecznie zaprasza osoby, które chciałyby zostać rodziną pomocową do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pok. nr 5.
2015-03-04
Zaproszenie na spotkanie organizacji pozarządowych
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe z pow. pleszewskiego do udziału w spotkaniu dotyczącego idei sieciowania oraz wzmacniania lokalnych organizacji społecznych.
2015-02-09
Nabór wniosków "Aktywny Samorząd"
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7A.
2015-02-09
DRZWI OTWARTE W ŚWIETLICY
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy z Centrum Wolontariatu i Powiatową Świetlicą Środowiskową dla Młodzieży Dojeżdżającej zaprasza dzieci z rodzin zastępczych na FERIE w ŚWIETLICY 2015!!!
2015-02-03
Program Aktywny Samorząd 2015 rok
Uwaga Wnioskodawcy! W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.
2015-02-02
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Chcesz pomóc dzieciom samotnym i odrzuconym? - Zostań rodziną zastępczą!
2015-02-02
GRUPY WSPRCIA dla RODZIN ZASTĘPCZYCH z terenu powiatu pleszewskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza rodziny zastępcze do udziału w spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla trzech grup odbiorców – rodzin zastępczych niezawodowych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych spokrewnionych oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
2015-01-23
„CZEKAJ NA AUTOBUS W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ”
Czekasz na autobus, lub na lekcje? Zapraszamy Cię do Świetlicy Środowiskowej, z której skorzystasz NIEODPŁATNIE.
2015-01-16
Telemarketing szansą dla niepełnosprawnych Wielkopolan
Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat.
2015-01-14
Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" Finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - podsumowanie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje o zakończeniu realizacji programu "Aktywny Samorząd" w 2014 roku.

PCPR Pleszew 2007-2023