2020-01-15
System Obsługi Wsparcia
System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

• uzyskanie informacji,

• wypełnienie wniosku,

• podpisanie i złożenie wniosku,

• dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,

• zapoznanie się ze wzorem umowy,

• rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

System SOW podzielony został na trzy moduły:

Moduł Wnioskodawcy – moduł przeznaczony dla Wnioskodawców,

• Moduł Realizatora – moduł przeznaczony dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego,

• Moduł PFRON – moduł przeznaczony dla pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Równie ważną rolę odgrywają działania wspierające Użytkowników Systemu SOW:

• portal,

• kreator, informator,

• szkolenia stacjonarne,

• szkolenia e-learningowe,

• webinaria,

• infolinia.

Wszystko o Systemie SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Jak założyć profil zaufany:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Filmy instruktażowe dot. Moduł Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy PCPR w Pleszewie:

Pani Małgorzata Szeląg, Pani Klaudia Góralczyk

pod nr tel. (62) 7420 161 wew. 206 lub 207

oraz w siedzibie PCPR w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, biuro nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30


PCPR Pleszew 2007-2023