Aktualności
2013-12-31
Bezpłatne wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Szanowni Państwo, odsyłamy do artykułu publikowanego przez tygodnik "Życie Pleszewa", w którym zapraszamy do rekrutacji na zajęcia aktywizujące w ramach projektu systemowego "Razem łatwiej".
2013-12-30
„Wspólnego Kolędowania Rodzin Zastępczych”
W ramach prowadzonych grup wsparcia dla rodzin zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących Rodzinny Dom Dziecka dnia 13 grudnia 2013 r. w restauracji „Baks” zorganizowane zostało „Wspólnego Kolędowania Rodzin Zastępczych”.
2013-12-12
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa tonerów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.
2013-12-06
Zabawa Andrzejkowa dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pleszewskiego
W dniu 28 listopada 2013r. osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Pleszewskiego uczestniczyły w Imprezie Andrzejkowej zorganizowanej przez Ośrodek Wsparcia w Pleszewie.
2013-11-28
"ABC projektu" - Centrum Informacyjno - Doradcze zaprasza
Odsyłamy do aktualności strony Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie, na której znajdują się szczegóły szkolenia organizowanego przez CiD.
2013-11-26
Zaproszenie na szkolenie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza na szkolenie w dniu 9 grudnia 2013 roku (poniedziałek), adresowane do członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Pleszewskiego.
2013-11-26
APEL – POMOC POSZKODOWANYM POGORZELCOM
Solidaryzując się z rodziną poszkodowaną w pożarze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu zwraca się z prośbą o pomoc i finansowe wsparcie dla poszkodowanej rodziny.
2013-11-25
16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET - 25 listopada-10 grudnia 2013 r.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie w Pleszewie postanowił podjąć wspólną akcję w ramach corocznych światowych obchodów 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet (25 listopada – 10 grudnia).
2013-11-22
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Pracownika Socjalnego składamy naszym Koleżankom i kolegom serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej.
2013-11-21
Najcenniejszą nagrodą jest uśmiech
Szanowni Państwo, odsyłamy do artykułów nt. rodzicielstwa zastępczego, które ukazały się w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
2013-11-21
Konferencja „Dziecko i przemoc”
Konferencję organizowaną pod Honorowym Patronatem Starosty Pleszewskiego Pana Michała Karalusa, Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie Pana Mariana Adamka oraz Redakcji „Życia Pleszewa” otworzyła Pani Grażyna Kaczmarek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2013-11-18
Zapraszamy do świata Głuchych!
Kim są osoby głuche, jak wygląda ich codzienność i z jakimi problemami boryka się ta część naszego społeczeństwa?
2013-11-15
Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn).
2013-11-08
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu I stopnia w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej”
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu I stopnia w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej”.
2013-11-06
Zaproszenie na szkolenie
Centrum Informacyjno- Doradcze dla organizacji pozarządowych w Pleszewie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Wykorzystywanie Internetu do promocji organizacji.”
2013-11-05
Warsztaty teatralne w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie
W dniach od 28.10. do 30.10.2013 r. w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie odbyła się IX edycja Warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
2013-11-05
Poszerzenie profilu działalności Ośrodka Wsparcia w Pleszewie
Ośrodek Wsparcia w Pleszewie poszerzył formę swojej działalności, obejmując wsparciem nie tylko osoby niepełnosprawne intelektualnie.
2013-10-28
SZKOLENIE - Wolontariusze w przestrzeni miejskiej
Zostań wolontariuszem podczas DNI PLESZEWA 2014! Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w szkoleniu.
2013-10-22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla 7 osób - uczestników projektu systemowego „Razem Łatwiej”
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla 7 osób - uczestników projektu systemowego „Razem Łatwiej”.
2013-10-16
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego I stopnia, masażu klasycznego I stopnia oraz masażu kamieniami I stopnia dla uczestników projektu systemowego 'Razem Łatwiej' (modyfikacja - 2013-10-24)
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego I stopnia, masażu klasycznego I stopnia oraz masażu kamieniami I stopnia dla uczestników projektu systemowego 'Razem Łatwiej'.
2013-10-15
Zaproszenie do uczestnictwa w grupach wsparcia
Zapraszamy rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do uczestnictwa w grupach wsparcia organizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
2013-10-15
Poradnictwo specjalisty – psychologa Pana Tomasza Graczyka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny do skorzystania z poradnictwa specjalisty – psychologa Pana Tomasza Graczyka
2013-10-15
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału w organizowanych grupach wsparcia!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z powiatu pleszewskiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia organizowanych w Ośrodku Wsparcia przy siedzibie PCPR.
2013-10-15
WOLONTARIAT
Z myślą o wspieraniu rodzicielstwa zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej współpracuje z Centrum Wolontariatu, który prowadzi działalność polegającą na promowaniu bezinteresownej pomocy innym.
2013-10-15
Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn).
2013-10-10
"Motywowanie do zmiany - oferta pomocy osobom z problemem alkoholowym" – szkolenie dla kadry domów pomocy społecznej
W dniach 24 i 25 września 2013 r. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyła się pierwsza część szkolenia "Motywowanie do zmiany - oferta pomocy osobom z problemem alkoholowym w Domach Pomocy Społecznej".
2013-10-10
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie nagrodzony w konkursie „Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski”
Organizatorem konkursu Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski jest kaliski oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
2013-10-09
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej”
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej”.
2013-10-09
Rusza nowy projekt STACJA ANIMACJA
W każdą III środę miesiąca wolontariusze zapraszają na BEZPŁATNE warsztaty dzieci i młodzież (szkoła podstawowa i gimnazjum)
2013-10-02
„Więcej niż wolontariat” – program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży Powiatu Pleszewskiego
Wzorem lat ubiegłych grupa 50 dzieci z Powiatu Pleszewskiego wzięła udział w obozie terapeutycznym w Białym Dunajcu.
2013-10-01
Realizacja projektu aktywizacji społeczno – zawodowej „Razem łatwiej”
Projekt „Razem łatwiej” to kompleksowe wsparcie dla 55 osób z terenu Powiatu Pleszewskiego w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej.
2013-09-25
Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn).
2013-09-16
Strona www Stowarzyszenia Centrum Rozwoju
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju (dawne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie) zaprasza do odwiedzania swojej strony internetowej.
2013-09-10
Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
Wszystkim osobom niepełnosprawnym zainteresowanym uczestnictwem w programie przypominamy, że do 30 września 2013 roku trwa II tura naboru wniosków.
2013-08-27
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego I i II stopnia oraz kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu systemowego pn. „Razem Łatwiej”.
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego I i II stopnia oraz kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu systemowego pn. „Razem Łatwiej”.
2013-08-27
Nabór na szkolenie PRIDE dla Kandydatów na Rodziny Zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór kandydatów na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
2013-08-19
Zapraszamy rodziny naturalne i adopcyjne borykające się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi
Zapraszamy rodziny naturalne i adopcyjne borykające się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych i pedagogicznych w ramach projektu Wypracowanie i wdrażanie modelowych regionalnych rozwiązań na rzecz pieczy zastępczej pn. „Razem na rzecz rodziny” trwających od 06 maja do 30 listopada br.
2013-08-19
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Pracownik ochrony osób i mienia” dla osób niepełnosprawnych w ramach programu systemowego „Razem Łatwiej”.
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Pracownik ochrony osób i mienia” dla osób niepełnosprawnych w ramach programu systemowego „Razem Łatwiej”.
2013-08-12
Zaproszenie do udziału w międzynarodowej wymianie młodzieży pt. "Meet Europe, create opportunities" w Hiszpanii
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wejskich zaprasza młodzież w wieku 13-17 lat do udziału w międzynarodowej wymianie młodzieży pt. "Meet Europe, create opportunities" w Hiszpanii, w terminie 01-08 września br.
2013-07-31
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Kurs prawa jazdy kategorii B dla – uczestników projektu systemowego „Razem Łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”.
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Kurs prawa jazdy kategorii B dla – uczestników projektu systemowego „Razem Łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”.
2013-07-29
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety lub mężczyźni).
2013-07-23
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 37 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów".
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 37 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów" w ramach projektu systemowego realizowanego przez tutejsze Centrum.
2013-07-19
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Warsztaty spółdzielczości socjalnej dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Warsztaty spółdzielczości socjalnej" w ramach projektu systemowego realizowanego przez tutejsze Centrum.
2013-07-09
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: "Usługa tłumaczeń w zakresie języka migowego" w ramach projektu systemowego realizowanego przez tutejsze Centrum.
Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Usługa tłumaczeń w zakresie języka migowego" w ramach projektu systemowego realizowanego przez tutejsze Centrum.
2013-06-28
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OERTY: „Warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej"
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”
2013-06-27
Spotkanie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
W dniu 08.06.2013 r. (sobota) w Wiosce Indiańskiej „Raven Territory” w Józefowie k. Chocza zostało zorganizowane spotkanie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim.
2013-06-05
Spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym i Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą – przy udziale Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza RODZINY ZASTĘPCZE Z TERENU POWIATU PLESZEWSKIEGO wraz z dziećmi do uczestnictwa w spotkaniu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
2013-05-27
Potrzebni wolontariusze na dzień dziecka w Broniszewicach
Poszukujemy wolontariuszy, którzy przeprowadzą zajęcia tematyczne na świeżym powietrzu podczas zabawy z okazji Dnia Dziecka, która jest organizowana przez Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Broniszewicach.
2013-05-13
II Pleszewska Gra Miejska „730 lecie Pleszewa”
II Pleszewska Gra Miejska z okazji 730-lecia Pleszewa na dobry początek DNI PLESZEWA!
2013-05-07
Zaproszenie do programu "Lepszy Dach nad Głową"
Fundacja Radia Zet zaprasza do programu "Lepszy Dach nad Głową", który rusza na antenie Radia ZET już 7 maja 2013 r.
2013-04-30
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OERTY: USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie pobytu – zakwaterowania i wyżywienia dla 15 osób – wychowanków rodzin pieczy zastępczej oraz ich opiekunów”.
2013-04-23
Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi
Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi prowadzi Punkt Konsultacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
2013-04-22
Nowe zasdy rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej w 2013 roku
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także właściwymi rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
2013-04-19
Szkolili się z wypełniania oferty do samorządu
Jak prawidłowo wypełnić ofertę do samorządu? Nad tym zagadnieniem pracowali uczestnicy szkolenia „ABC wypełniania i rozliczania ofert realizacji zadania publicznego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych” 13 kwietnia 2013 r. w Pleszewie.
2013-04-18
O wolontariacie w filmie
Premiera filmu WOLONTARIAT PLESZEW 2013 odbyła się w ramach TYGODNIA OBYWATELSKIEGO w Pleszewie.
2013-04-12
Spotkania grupy wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
Informujemy, że następne spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej odbędzie się we wtorek 23 kwietnia 2013 roku o godzinie 14.00.
2013-04-12
Spotkanie Grupy Wsparcia
Informujemy, że następne spotkanie Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka odbędzie się w poniedziałek 6 maja 2013 roku o godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka Wsparcia w Pleszewie.
2013-04-12
PUNKT POMOCY RODZICOM
15 KWIETNIA 2013 otwarto PUNKT POMOCY RODZICOM dla rodzin będących w sytuacji konfliktu, rozpadu bądź w sytuacji każdego kryzysu, borykających się z trudna sytuacją życiową, w której znajdują się także dzieci.
2013-04-04
Szkolenie „ABC wypełniania i rozliczania ofert realizacji zadania publicznego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych”
W ramach Tygodnia Obywatelskiego Centrum Informacyjno- Doradcze dla organizacji pozarządowych w Pleszewie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu „ABC wypełniania i rozliczania ofert realizacji zadania publicznego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych”
2013-04-04
Zapraszamy do udziału w Tygodniu Obywatelskim w Pleszewie
Od 8 do 13 kwietnia w Pleszewie odbędzie się Tydzień Obywatelski skierowany do Pleszewian, ale również mieszkańców Powiatu Pleszewskiego i jego przyjaciół. Celem Tygodnia Obywatelskiego będzie szerzenie idei współdziałania i współpracy, działania na rzecz swojego miasta, oraz aktywizacja obywateli.
2013-04-02
Komunikat Aktywny Samorząd
Wszystkich zainteresowanych programem informujemy, że termin składania wniosków zostaje przesunięty na dzień 31 maja 2013 roku.
2013-03-28
Zmarła Monika Mikołajczak
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Moniki Mikołajczak.
2013-03-12
Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu 'Aktywny Samorząd'
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie informujemy, że wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie od dnia 15 marca 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku.
2013-03-07
Spotkanie Grupy Wsparcia
Informujemy, że następne spotkanie Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka Wsparcia w Pleszewie.
2013-03-06
Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"
Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym, a także w dostępie do edukacji.
2013-03-06
Nabór na stanowisko "Asystent ds. projektów i rozwoju"
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie rozpoczyna nabór na stanowisko: ASTYSTENT DS. PROJEKTÓW I ROZWOJU.
2013-03-05
Program stypendialny, w którym gwiazdy pomagają sięgnąć gwiazd!
W ramach programu stypendialnego Fundacja Przyjaciółka będzie wspierać wychowanków pieczy zastępczej, aby mogli rozwijać swoje zdolności i umiejętności, poprzez wsparcie materialne i inne formy pomocy, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy, rozwój talentów i umiejętności. .
2013-02-25
W Pleszewie budowali partnerstwo
Czy warto tworzyć pozytywną przestrzeń wokół wspólnych działań na rzecz dzieci i młodzieży w Pleszewie - to główny temat wokół którego spotkali się przedstawiciele instytucji i organizacji w Pleszewie 12 lutego 2013r.
2013-02-25
Animacja grupy - bezpłatne warsztaty
Animacja grupy - na bezpłatne warsztaty zaprasza Powiatowa Świetlica Środowiskowa - Centrum Wolontariatu w Pleszewie
2013-02-20
Rusza Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem – w 2013 r. rozpoczyna się 25 lutego i trwa do 1 marca.
2013-02-18
Zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
2013-02-18
Nabór na stanowisko "Asystent ds. projektów i rozwoju"
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie rozpoczyna nabór na stanowisko: ASTYSTENT DS. PROJEKTÓW I ROZWOJU.
2013-02-12
Nabór na szkolenie PRIDE dla Kandydatów na Rodziny Zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór kandydatów na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
2013-02-12
Wsparcie psychologiczne dla dzieci, rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
Wsparcie psychologiczne dla dzieci, rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka odbywa się w I i IV piątek każdego miesiąca w godz. od 10.00-12.30.
2013-02-12
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
Zapraszamy rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do uczestnictwa w grupach wsparcia organizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2013-02-12
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
Informujemy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
2013-02-12
Pomoc dla dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
Dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka wolontariusze z Centrum Wolontariatu służą pomocą.
2013-02-06
Program Stypendialny dla Gimnazjalistów z pieczy zastępczej
Fundacja Przyjaciółka wspólnie z firmą Henkel Polska prowadzi Program Stypendialny dla Gimnazjalistów, wychowanków pieczy zastępczej „Wiem, że warto się uczyć” - nigdy nie jest za wcześnie na zdobywanie doświadczenia zawodowego.
2013-02-06
Ferie z pomysłem w świetlicy - sprawozdanie
Ferie zimowe dla pleszewskich dzieci, zorganizowane przez wolontariuszy w świetlicy, cieszyły się ogromną popularnością. Codziennie na zajęcia docierało prawie 50 dzieci i 25 wolontariuszy.
2013-02-06
Nie piszą o nas w prasie? Stwórzmy swoje medium!
Na taki pomysł wpadli wolontariusze z Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej, która prowadzi Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Wydają swoją gazetę.
2013-01-28
Gwiazdkowa niespodzianka
W dniu 11 stycznia 2013r. wolontariusze z Ostrowa Wlkp. wraz z pracownikami Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej zorganizowali spotkanie dotyczące Gwiazdkowej Niespodzianki dla rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego.
2013-02-05
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa tonerów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.
2013-01-28
Zaproszenie dp do udziału w projekcie pn. „Razem łatwiej” - realizowanym w 2013 roku
Zapraszamy do udziału w ostatniej już edycji projektu „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim” przewidzianego do realizacji w 2013 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII , Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
2013-01-24
"Zaproszenie na warsztat z zarządzania zmianą"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Wielkopolski Związek Pracodawców zapraszają na WARSZTAT ZARZĄDZANIA ZMIANĄ.
2013-01-14
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

PCPR Pleszew 2007-2023