Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

ul. Kazimierza Wielkiego 7a

63-300 Pleszew

tel. 62 7420161 wew. 204

Agnieszka Lech - Kierownik Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej


PCPR Pleszew 2007-2023