Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracowało z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym odbyła 6 posiedzeń, na których m. in. opiniowała projekty uchwał przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością, analizowała realizację Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2020, omawiała kierunki działań dotyczących środowiska osób z niepełnosprawnością, a w szczególności: integracji zawodowej i społecznej, realizacji praw osób z niepełnosprawnością.

Pozytywne reakcje i normalność w kontaktach międzyludzkich sprzyjają aktywności społecznej i zawodowej, dają szanse na samodzielne i kreatywne rozwiązania. Wszyscy mamy świadomość, iż niepełnosprawność jest problemem, którego nie da się na stałe wyeliminować z życia społecznego. Zarówno osoby dotknięte obniżeniem sprawności, jak i ich otoczenie muszą uświadomić sobie, iż dla osoby z niepełnosprawnością zwykły dzień, to walka o normalną codzienność i funkcjonowanie w społeczeństwie. Przechodzenie obojętnie wobec tego tematu jest krzywdzące dla osób, które oczekują chociażby tylko wsparcia i zrozumienia ze strony innych.


PCPR Pleszew 2007-2023