2022-12-07
Aktualności
Współpraca Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie ze przedstawicielami służb ratunkowych

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie jako organizacja pozarządowa wspiera ratowników medycznych oraz wodnych z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie w realizacji działań podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

W 2022 roku organizacja została Beneficjentem projektu pn. Klub Małego i Młodego Ratownika, którego partnerem jest Fundacja PZU a jego celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka a także wpajanie zasad bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku letniego oraz ferii zimowych.

W ramach projektu w okresie od kwietnia do grudnia 2022 roku realizowane są następujące działania:

 promowania zasad bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności

 zorganizowania zajęć w ramach Klubu Małego i Młodego Ratownika

Ratownicy medyczni odwiedzili Przedszkolaków „Ziarenka dobra” z Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie, z Witaszyc, Zespołu Szkół Publicznych w Karminie, Uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 in. Królowej Jadwigi w Jarocinie przeprowadzając zajęciach z pierwszej pomocy. Ratownicy medyczni zapoznali dzieci z zasadami pierwszej pomocy: resuscytacja krążeniowa, ułożenie w pozycji bezpiecznej, zapoznali z numerami alarmowymi, ponadto omówili zawód ratownika medycznego a także przećwiczyli rozmowę z dyspozytorem numeru ratunkowego. W przypadku zajęć prowadzonych przed wakacjami ratownik medyczny, który jest także ratownikiem wodnym omówił zasady bezpiecznej kąpieli, zaprezentował podstawowy z zakresu ratownictwa wodnego. Przygotowane zajęcia bogate są w treści teoretyczne jak i praktyczne dostosowane do percepcji najmłodszych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie, Szkoły Podstawowej w Choczu oraz Zespołu Szkół Publicznych w Karminie w ramach popularyzacji wiedzy na temat udarów mózgu uczestniczyli w zajęciach na ten temat. Oprócz omówienia typowych objawów udaru mózgu, sposobów ich rozpoznawania młodzi ludzie w sposób empiryczny zobaczą jak tworzy się zakrzep w naczyniu krwionośnym a także poznają budowę mózgu.

W ramach Klubu Małego i Młodego Ratownika 30 osób podzielonych na dwie grupy miało możliwość uczestniczyć bloku ponad 30 godzin zajęć:

 z zakresu ratownictwa wodnego - bezpieczeństwo i profilaktyka - przyczyny utonięć (ogólne zasady bezpieczeństwa podczas kąpieli, wzory znaków nakazów i zakazów, najczęstsze przyczyny utonięć, bezpieczeństwo własne ratowników), pływanie i techniki ratownictwa wodnego (sposoby pływania stosowane w ratownictwie, skoki ratownicze, sposoby holowania poszkodowanego, ewakuacja poszkodowanego z wody na ląd, obsługiwanie się podręcznym sprzętem ratunkowym, podstawowe elementy nurkowania oraz posługiwania się sprzętem ABC), zastosowanie jednostek pływających (SUP, kajak, ponton, łódź), podstawowe prace bosmańskie (podstawowe węzły w pracy ratownika wodnego), sytuacje symulowane, pełnienie dyżuru pod nadzorem ratownika wodnego, czyszczenie sprzętu, przygotowanie ratownika wodnego do pracy.

Dzięki uprzejmości OSP Kalisz uczestnicy Klubu Małego i Młodego Ratownika mieli przyjemność uczestniczyć w zajęciach z nurkowania.

 z zakresu ratownictwa medycznego - podstawowe zasady w działaniach ratowniczych i motywacja do udzielania pierwszej pomocy, łańcuch ratunkowy, kontrola podstawowych czynności życiowych, utrata przytomności, omdlenia, inne stany nagłe, pierwsza pomoc w obrażeniach ciała, podstawy resuscytacji krążeniowo - oddechowej, ćwiczenia praktyczne z resuscytacji krążeniowej oraz z użyciem AED. Powyższy ramowy program zostanie dostosowany do możliwości uczestników zajęć oraz uwzględniający zmiany postępowania w sytuacji epidemicznej. W udzielaniu pierwszej pomocy najważniejsza jest natychmiastowa reakcja może zadecydować o szansach na przeżycie ofiary wypadku. J

 wiedzy z bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - ćwiczenia na hydronetkach, podłączanie węży, zagrożenia pożarowe, sposoby użycia urządzeń gaśniczych, etapy postępowania podczas pożaru, zasady ewakuacji.

 zajęcia prowadzone w Kampusie Mundurowym w Kaliszu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. W ramach zajęć uczestnicy Klubu dowiedzieli się, jak wygląda praca funkcjonariuszy służby więziennej ponadto nabyli nową wiedzę z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Podczas wizyty przekonali się na czym polega praca funkcjonariuszy służby więziennej, mieli okazję wziąć udział w zajęciach na strzelnicy, zapoznają się z elementami musztry oraz obejrzą specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas konwojowania osób osadzonych. Dodatkowo zorganizowane zostały ćwiczenia na miejscowej sali gimnastycznej i boisku oraz zwiedzanie Zakładu Karnego w Kaliszu. Wiodącym celem przedsięwzięcia było ukazanie młodym ludziom interdyscyplinarnego wymiaru bezpieczeństwa z uwzględnieniem szans, wyzwań i zagrożeń, które determinują potrzebę podejmowania działań zmierzających do jego zapewnienia już od najmłodszych lat. Zajęcia miały na celu przyciągnięcie młodych osób, które będą mogły zapoznać się z działalnością związaną z obronnością Państwa, a także zagłębić się w tajniki trudnej, lecz satysfakcjonującej służby

 odbyło się również spotkanie z funkcjonariuszami Policji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach projektu zabezpieczono środki na materiały dydaktyczne oraz akcesoria i sprzęty do ratownictwa wodnego, medycznego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


PCPR Pleszew 2007-2023