2022-03-25
Aktualności
KSIĄŻKA TO CZYNNIK URABIAJĄCY DUSZĘ – pisał Henryk Sienkiewicz. Wzbogaca, uczy, wychowuje, pomaga zrozumieć siebie.


W ramach prowadzonych grup wsparcia tym razem spotkaliśmy się w Bibliotece Publicznej w Pleszewie

Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pleszewie zapoznała rodziny zastępcze z ofertą biblioteki a Pani Kierownik Działu Dziecięcego przedstawiła prezentacje na temat biblioterapii wychowawczej.

Czytanie książek dzieciom ma bardzo istotny wpływ na rozwój jego osobowości. Książka oddziałuje – poprzez swe treści – na myśli, uczucia i postępowanie, rozwija wrażliwość na piękno języka, wzbogaca słownictwo, pogłębia i poszerza wiadomości i zainteresowania, daje możliwość zrozumienia Warto wspomnieć o modelu biblioterapeutycznym, który składa się miedzy innymi następujących etapów:

- czytanie, słuchanie lub oglądanie

- identyfikacja z postaciami literackimi bądź fikcyjnymi

- katharsis-oczyszczanie, odreagowanie napięć, poczucie ulgi

- wgląd wprowadzenie nowych treści, odkrywanie pogłębianie wewnętrznego świata czytelnika.

Spotkanie było wspaniałą okazją do integracji, wymiany doświadczeń i wspólnie spędzonego czasu ze specjalistami.

Kolejny termin spotkania zaplanowano 4 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Tym razem z ofertą możliwości skorzystania z pomocy specjalistów przyjedzie do nas Pani Beata Ignaczak Opiekun Rodzin Adopcyjnych TPD w Kaliszu.

Serdecznie zapraszamy!


PCPR Pleszew 2007-2023