„Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach WRPO na lata 2014–2020, współfinansowanego z EFS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opis projektu 

Przedmiotem projektu jest realizacja działań z zakresu usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób niepełnosprawnych i zależnych w tym działań:

  • profilaktycznych ukierunkowanych na pracę z rodziną przeżywająca problemy opiekuńczo-wychowawcze
  • prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zast.oraz zapewniających opiękę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej
  • tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego
  • usług opiekuńczych świadczonych dla osób niesamodzielnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki
  • przeszkolenie oraz zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych
  • umożliwienie korzystania przez beneficjentów projektu z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, logopeda, psychoedukator)
  • wsparcie rehabilitacyjne w postaci zajęć z rehabilitantem oraz zajęć usprawniających na basenie
  • zajęć podnoszących kompetencje rodzin zastępczych, prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz wychowanków

Cel projektu 

Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia rodzin z terenu województwa wielkopolskiego przeżywających szeroko rozumiane trudności oraz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych od 01 października 2016 roku do 30 września 2018 roku dla 225 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Planowane efekty 

Wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych w ramach projektu zwiększy liczbę miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie do tej pory nie prowadziło tego
typu wsparcia, czyli nastąpi wzrost o100% natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie obejmował wsparciem 14 osób, czyli wzrost nastąpi o214%), wybór tego wsparcia podyktowany jest zauważanym zapotrzebowaniem w środowisku.

Wsparcie rodzin w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego polegają na utworzeniu w 2 placówek wsparcia dziennego oraz 4 "miejscówek" placówek w gminach na terenie powiatu, aby umożliwić dostęp lokalnym społecznościom a nie centrować tylko wsparcie w mieście powiatowym.


Szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe przyczynią się do wzmocnienia pieczy zastępczej funkcjonującej w powiecie pleszewskim zwiększając jakość wsparcia w pieczy zastępczej oraz wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi w postaci szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych.

Wartość projektu 1 897 104,19 zł

Wkład FE 1 802 248,98 zł

Realizacja projektu

2017-05-10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Lider Projektu wraz z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołuchowie,  Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Fundacją Aktywności Lokalnej oraz Stowarzyszeniem „Skarabeusz” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”. Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia rodzin z terenu województwa wielkopolskiego przeżywających szeroko rozumiane trudności oraz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych od 01 października 2016 roku do 30 września 2018 roku.

Czytaj więcej o: Realizacja projektu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Data utworzenia:2017-01-13
Data publikacji:2017-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Główny Redaktor BIP
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Olejniczak
Liczba odwiedzin:5669