Realizacja projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Lider Projektu wraz z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołuchowie,  Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Fundacją Aktywności Lokalnej oraz Stowarzyszeniem „Skarabeusz” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”. Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia rodzin z terenu województwa wielkopolskiego przeżywających szeroko rozumiane trudności oraz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych od 01 października 2016 roku do 30 września 2018 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Lider Projektu wraz z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołuchowie,  Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Fundacją Aktywności Lokalnej oraz Stowarzyszeniem „Skarabeusz” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”. Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia rodzin z terenu województwa wielkopolskiego przeżywających szeroko rozumiane trudności oraz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych od 01 października 2016 roku do 30 września 2018 roku.

24 rodziców zastępczych oraz 51 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w pierwszym etapie projektu pracowało wraz z pracownikiem socjalnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i psychologiem, których celem było opracowanie diagnozy jako punktu wyjścia do zaplanowania działań podejmowanych w późniejszych etapach.

Kolejną formą wsparcia dla 24 rodziców zastępczych oraz 51 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej jest ciągły kontakt z pracownikiem socjalnym i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych, które rozpoczęły się w lutym 2017 roku.

Rozwój kompetencji, świadomości i wiedzy 24 rodziców zastępczych realizowany jest w formie warsztatów stacjonarnych, które rozpoczęły się w miesiącu marcu 2017 roku. Opiekunowie zastępczy pracują w dwóch grupach: rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem oraz rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Programy w obu grupach są dostosowane do potrzeb, z którymi spotykają się na co dzień. Intensywność dwa razy w miesiącu pozwala na ciągłą pracę oraz są motorem do organizowania grup wsparcia.

Informacje o projekcie zamieszczane są na stronie internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w aktualnościach oraz w zakładce „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z EFS”.

Na stronie projektu znajduje się krótka informacja o projekcie, opis projektu, cele projektu, planowane efekty oraz wartość projektu  i wkład FE. Poniżej ww. informacji znajduje się harmonogram udzielania wsparcia w projekcie, który jest na bieżąco aktualizowany.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Data utworzenia:2017-05-10
Data publikacji:2017-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Olejniczak
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Olejniczak
Liczba odwiedzin:724