Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi fizjoterapeuty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w załączeniu przekazuje zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi  fizjoterapeuty (2 osoby) w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”,  Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”, którzy będą udzielać wsparcia  10 osobom z niepełnosprawnościami.

30 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi fizjoterapeuty