„Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach WRPO na lata 2014–2020, współfinansowanego z EFS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opis projektu 

Przedmiotem projektu jest realizacja działań z zakresu usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób niepełnosprawnych i zależnych w tym działań:

  • profilaktycznych ukierunkowanych na pracę z rodziną przeżywająca problemy opiekuńczo-wychowawcze
  • prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zast.oraz zapewniających opiękę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej
  • tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego
  • usług opiekuńczych świadczonych dla osób niesamodzielnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki
  • przeszkolenie oraz zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych
  • umożliwienie korzystania przez beneficjentów projektu z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, logopeda, psychoedukator)
  • wsparcie rehabilitacyjne w postaci zajęć z rehabilitantem oraz zajęć usprawniających na basenie
  • zajęć podnoszących kompetencje rodzin zastępczych, prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz wychowanków

Cel projektu 

Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia rodzin z terenu województwa wielkopolskiego przeżywających szeroko rozumiane trudności oraz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych od 01 października 2016 roku do 30 września 2018 roku dla 225 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Planowane efekty 

Wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych w ramach projektu zwiększy liczbę miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie do tej pory nie prowadziło tego
typu wsparcia, czyli nastąpi wzrost o100% natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie obejmował wsparciem 14 osób, czyli wzrost nastąpi o214%), wybór tego wsparcia podyktowany jest zauważanym zapotrzebowaniem w środowisku.

Wsparcie rodzin w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego polegają na utworzeniu w 2 placówek wsparcia dziennego oraz 4 "miejscówek" placówek w gminach na terenie powiatu, aby umożliwić dostęp lokalnym społecznościom a nie centrować tylko wsparcie w mieście powiatowym.


Szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe przyczynią się do wzmocnienia pieczy zastępczej funkcjonującej w powiecie pleszewskim zwiększając jakość wsparcia w pieczy zastępczej oraz wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi w postaci szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych.

Wartość projektu 1 897 104,19 zł

Wkład FE 1 802 248,98 zł

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

2017-01-13
Lp Rodzaj udzielonego wsparcia Data Godzina Adres realizacji wsparcia
1. Pracownik socjalny obejmujący swoim wsparciem osoby niesamodzielne i niepełnosprawne

01.10.2016 - 31.10.2016

01.07.2017 - 31.12.2017

01.06.2018 - 30.09.2018

07:30 - 14:30

ul. Kazimierza Wielkiego 7a,

63-300 Pleszew

2. Pracownik socjalny udzielajacy wsparcia rodzicom zastępczym oraz wychowankom

01.10.2016 - 31.08.2017

01.01.2018 - 31.07.2018

07:30 - 15:30

ul. Kazimierza Wielkiego 7a,

63-300 Pleszew

3. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielajacy wsparcia rodzicom zastępczym oraz wychowankom

01.10.2016 - 31.07.2017

01.01.2018 - 31.07.2018

 07:30 - 15:30

 ul. Kazimierza Wielkiego 7a,

63-300 Pleszew

4. Psycholog zaangazowany w proces przeprowadzenia diagnozy
27.10.2016
31.10.2016
03.11.2016
07.11.2016
10.11.2016
15.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
19.11.2016
19.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
28.11.2016
02.12.2016
05.12.2016
09.12.2016
13.12.2016
15.12.2016
16.12.2016
28.12.2016
28.12.2016
29.12.2016
29.12.2016
14:30 - 21:00
16:30 - 20:00
15:00 - 19:30
16:00 - 19:30
15:30 - 18:30
17:00 - 20:00
15:50 - 19:50
12:30 - 19:00
09:00 - 13:00
14:00 - 17:30
17:40 - 20:10
15:30 - 18:30
14:30 - 20:30
17:00 - 20:00
15:00 - 19:30
16:00 - 20:00
14:30 - 19:30
16:00 - 20:30
15:30 - 20:00
15:00 - 19:30
09:00 - 12:00
12:00 - 16:30
09:00 - 12:00
12:30 - 15:30

w miejscu zamieszkania diagnozowanej osoby

 /

ul. Kazimierza Wielkiego 7a,

63-300 Pleszew

5. Konsultacje psychologiczne
10.02.2017
17.02.2017
24.02.2017
02.03.2017
03.03.2017
10.03.2017
17.03.2017
23.03.2017
24.03.2017
31.03.2017
06.04.2017
07.04.2017
13.04.2017
14.04.2017
20.04.2017
27.04.2017
28.04.2017
04.05.2017
05.05.2017
11.05.2017
18.05.2017
01.06.2017
02.06.2017
08.06.2017
16.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
07.07.2017
10.07.2017
13.07.2017
17.07.2017
18.07.2017
20.07.2017
02.08.2017
07.08.2017
08.08.2017
09.08.2017
10.08.2017
25.08.2017
14.09.2017
15.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
28.08.2017
29.09.2017
14.10.2017
15.10.2017
 21.10.2017
22.10.2017
28.10.2017
29.10.2017
02.11.2017
03.11.2017
09.11.2017
23.11.2017
24.11.2017
30.11.2017
07.12.2017
08.12.2017
14.12.2017
15.12.2017
04.01.2019
11.01.2018
18.01.2018
25.01.2018
26.01.2018
02.02.2018
08.02.2018
09.02.2018
01.03.2018
08.03.2018
15.03.2018
05.04.2018
26.04.2018
20.06.2018
28.06.2018
05.07.2018
12.07.2018
13.08.2018
23.08.2018
12:00 - 15:00
12:00 - 15:00
14:00 - 17:00
12:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:30
11:30 - 13:00
14:00 - 16:00
12:30 - 15:30
11:30 - 13:00
14:30 - 16:30
11:30 - 13:00
13:00 - 15:00
11:30 - 15:30
11:30 - 15:30
14:30 - 16:30
11:30 - 15:30
12:30 - 16:00
11:00 - 13:00
11:30 - 15:30
11:30 - 15:30
12:30 - 15:30
11:30 - 15:30
12:30 - 16:30
11:30 - 15:30
12:30 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
10:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
10:00 - 13:30 
08:00 - 13:00
13:30 - 15:30
13:30 - 15:30
10:00 - 13:00
09:00 - 13:00
12:30 - 15:30
12:15 - 15:15
12:15 - 15:15
12:00 - 15:00
11:30 - 15:30
12:15 - 15:15
11:30 - 15:30
12:15 - 15:15
12:15 - 15:15
12:00 - 15:00
11:30 - 16:00
12:15 - 15:15
11:30 - 17:30
12:15 - 15:15
11:30 - 14:30
12:15 - 14:15
12:15 - 15:15
11:30 - 16:30
12:15 - 15:15
12:15 - 14:15
11:30 - 15:30
112:15 - 15:15
11:30 - 15:30
12:15 - 15:15
12:15 - 15:15
12:15 - 15:15
12:15 - 15:15
11:30 - 16:30
11:30 - 14:30
12:15 - 158:15
11:30 - 14:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
13:00 - 15:00
12:30 - 14:30
12:00 - 15:00
13:00 - 17:00
12:00 - 14:00
12:15 - 15:15
12:00 - 15:00
12:30 - 14:30
12:30 - 14:30

ul. Kazimierza Wielkiego 7a,

63-300 Pleszew

 /

ul. Kazimierza Wielkiego 7b,

63-300 Pleszew

 6.  Konsultacje psychologiczne
21.02.2017
22.02.2017
23.02.2017
07.03.2017
21.03.2017
27.03.2017
04.04.2017
18.04.2017
25.04.2017
27.04.2017
04.05.2017
09.05.2017
23.05.2014
29.05.2017
27.06.2017
30.06.2017
13.07.2017
27.07.2017
11.08.2017
18.08.2017
18.09.2017
21.09.2017
16.10.2017
24.10.2017
25.10.2017
31.10.2017
21.11.2017
23.11.2017
13.12.2017
20.12.2017
21.12.2017
08.01.2018
23.01.2018
30.01.2018
14.02.2018
16.02.2018
26.02.2018
06.03.2018
15.03.2018
22.03.2018
04.04.2018
16.04.2018
24.04.2018
06.06.2018
29.06.2018
05.07.2018
16.07.2018
18.07.2018
23.07.2018
31.07.2018
03.08.2018
08:00 - 14:00
15:00 - 19:00
15:00 - 19:00
16:00 - 19:00
14:00 - 18:00
08:00 - 16:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
15:00 - 18:00
15:00 - 19:00
14:00 - 18:00
14:00 - 19:00
15:00 - 19:00
09:30 - 13:30
08:00 - 16:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
14:30 - 19:30
08:00 - 16:00
15:00 - 19:00
14:00 - 19:00
15:00 - 19:00
14:00 - 19:00
15:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 16:00
14:00 - 18:00
15:00 - 19:00
15:00 - 19:00
15:00 - 19:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
15:00 - 19:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
14:00 - 19:00
16:00 - 19:00
15:00 - 19:00
15:00 - 19:00
15:00 - 19:00
14:00 - 19:00
15:00 - 19:00
09:00 - 18:00
14:00 - 19:00
15:00 - 18:00
15:00 - 19:00
14:00 - 19:00
09:00 - 16:00
13:00 - 18:00

ul. Targowa 1,

63-300 Pleszew

 
7. Szkolenie stacjonarne dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem w ramach projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
24.03.2017
31.03.2017
10.04.2017
24.04.2017
24.05.2017
05.06.2017
17.05.2018
18.05.2018
07.06.2018
08.06.2018
05.07.2018
06.07.2018
09:00 - 13:00

 

 

 

14:00 - 18:00
09:00 - 13:00
09:00 - 13:15
09:00 - 13:15
13:15 - 17:30
13:15 - 17:30
09:00 - 13:15
09:00 - 13:15

Restauracja Baks 

ul. Malińska 21a

63-300 Pleszew

8. Szkolenie stacjonarne dlarodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
24.03.2017
31.03.2017
10.04.2017
24.04.2017
24.05.2017
05.06.2017
17.05.2018
18.05.2018
07.06.2018
08.06.2018
05.07.2018
06.07.2018

 

14:00 - 18:00

 

 

 

09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
13:15 - 17:30
13:15 - 17:30
09:00 - 13:15
09:00 - 13:15
13:15 - 17:30
13:15 - 17:30

 

Restauracja Baks 

ul. Malińska 21a

63-300 Pleszew

 
9. Przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”,  Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”
09.07.2017 - 15.07.2017
 
 
22.07.2018 - 28.07.2018
 

Centrum Konferencyjno – Wczasowe MAGDA

ul. Plażowa 21, 64-150 Brenno

Ośrodek Trzy Jeziora

ul.Wczasowa 54, 64-234 Wieleń

10. KARnet - sieć klubów aktywności rozmaitych
Luty 2018
Marzec 2018 - KARnet Chocz
Marzec 2018 - KARnet Czermin
Marzec 2018 - KARnet Dobrzyca
Marzec 2018 - KARnet Gizałki
Marzec 2018 - KARnet Gołuchów
Marzec 2018 - KARnet Pleszew
Kwiecień  2018 - KARnet Chocz
Kwiecień 2018 - KARnet Czermin
Kwiecień 2018 - KARnet Dobrzyca
Kwiecień 2018 - KARnet Gizałki
Kwiecień 2018 - KARnet Gołuchów
Kwiecień 2018 - KARnet Pleszew
Maj  2018 - KARnet Chocz
Maj 2018 - KARnet Czermin
Maj 2018 - KARnet Dobrzyca
Maj 2018 - KARnet Gizałki
Maj 2018 - KARnet Gołuchów
Maj 2018 - KARnet Pleszew
Czerwiec  2018 - KARnet Chocz
Czerwiec 2018 - KARnet Czermin
Czerwiec 2018 - KARnet Dobrzyca
Czerwiec 2018 - KARnet Gizałki
Czerwiec 2018 - KARnet Gołuchów
Czerwiec 2018 - KARnet Pleszew
Lipiec  2018 - KARnet Chocz
Lipiec 2018 - KARnet Czermin
Lipiec 2018 - KARnet Dobrzyca
Lipiec 2018 - KARnet Gizałki
Lipiec 2018 - KARnet Gołuchów
Lipiec 2018 - KARnet Pleszew
Sierpień 2018 - KARnet Chocz
Sierpień 2018 - KARnet Czermin
Sierpień 2018 - KARnet Dobrzyca
Sierpień 2018 - KARnet Gizałki
Sierpień 2018 - KARnet Gołuchów
Sierpień 2018 - KARnet Pleszew

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Data utworzenia:2017-01-13
Data publikacji:2017-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Główny Redaktor BIP
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Olejniczak
Liczba odwiedzin:5671