Jesteś tutaj: Start / Kontrole

Kontrole

Kontrole przeprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w 2016 roku

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Sekcja przeprowadzająca kontrolę Uwagi
 1.

1/ Realizacja wybranych obszarów Regulaminu Organizacyjnego: spożywanie alkoholu w DPS, palenie tytoniu, żywienie.

2/ Funkcjonowanie Pododdziału dla osób uzależnionych.
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie  11.04.2016 Sekcja ds. Osób Niepełnopsrawnych oraz Instytucji Pomocy Społecznej

 

2.

1/ Działalność rehabilitacyjno -  lecznicza

2/ Kontakt kadry Domu z sądami opiekuńczymi i opiekunami prawnymi/kuratorami.

3/ Współpraca Domu z rodziną/opiekunami podopiecznych.
Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie  18.04.2016 Sekcja ds. Osób Niepełnopsrawnych oraz Instytucji Pomocy Społecznej  
3.

1/ Uwzględnianie potrzeb mieszkańców: obowiązek szkolny, aktywny tryb życia, własna przestrzeń życiowa

2/ Kontakt kadry Domu z sądami opiekuńczymi i opiekunami prawnymi/kuratorami.

3/ Współpraca Domu z rodziną/opiekunami podopiecznych.
Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach  26.04.2016 Sekcja ds. Osób Niepełnopsrawnych oraz Instytucji Pomocy Społecznej  
4.

1/ Realizacja zadań w obszarze rehabilitacji społecznej oraz funkcjonowanie Działu Rehabilitacyjno – Medycznego

2/ Działalność Filii Ośrodka w zakresie rehabilitacji społecznej uczestników (realizacja treningów umiejętności społecznych oraz samoobsługi).

3/ Współpraca z rodziną i opiekunami oraz środowiskiem lokalnym. Poradnictwo specjalistyczne.

Ośrodek Wsparcia w Pleszewie  09.05.2016 Sekcja ds. Osób Niepełnopsrawnych oraz Instytucji Pomocy Społecznej  
5.

1/ Kwalifikacje kadry.

2/ Finanse za 2015 r.
Warsztat Terapii Zajeciowej w Nowolipsku  16.05.2016 Sekcja ds. Osób Niepełnopsrawnych oraz Instytucji Pomocy Społecznej, Sekcja Finansowa  
6.

1/ Kwalifikacje kadry.

2/ Finanse za 2015 r.
Warsztat Terapii Zajeciowej w Gizałkach  17.05.2016 Sekcja ds. Osób Niepełnopsrawnych oraz Instytucji Pomocy Społecznej, Sekcja Finansowa  
7.

1/ Kwalifikacje kadry.

2/ Finanse za 2015 r.
Warsztat Terapii Zajeciowej w Kucharach  18.05.2016 Sekcja ds. Osób Niepełnopsrawnych oraz Instytucji Pomocy Społecznej, Sekcja Finansowa  

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w 2016 roku

Lp. Jednostka przeprowadzajaca kontrolę Temat kontroli Data kontroli Efekt kontroli  / wystąpienia / stanowiska / wnioski / opinie

Uwagi

 1. Starostwo Powiatowe w Pleszewie Funkcjonowanie BIP oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku

16.02.2016

        - 01.03.2016

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w Sekcji Organizacyjnej.