Zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie 1 Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w załączeniu przekazuje zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie 1 Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”,  Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”, który będzie udzielać wsparcia  w pokonywaniu barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU: na zatrudnienie 1 Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”,  Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”, który będzie udzielać wsparcia  w pokonywaniu barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami.

Informuję, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na zatrudnienie 1 Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”,  Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”, który będzie udzielać wsparcia  w pokonywaniu barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami, nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia na ww. stanowisko w wymiarze 1 etatu.


Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru :


W określonym zaproszeniu do składania ofert na ww. wolne stanowisko w terminie składania aplikacji nie wpłynęła żadna oferta.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Grażyna Kaczmarek

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powietowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Data utworzenia:2017-08-09
Data publikacji:2017-08-09
Osoba sporządzająca dokument:Główny Redaktor BIP
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Olejniczak
Liczba odwiedzin:873