Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy - aktualności
2022-09-09
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ dla zadania pn.: „Prace remontowe Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie”
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prace remontowe Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie”.
2020-11-26
Powiat Pleszewski jest Beneficjentem grantu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
Powiat Pleszewski jest Beneficjentem grantu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2020-11-03
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w postaci: fartuchów i kombinezonów ochronnych, przyłbic i okularów ochronnych, maseczek twarzowych oraz ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów i żeli do dezynfekcji. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2020-11-03
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w postaci: bramki do pomiaru temperatury, dozowników do dezynfekcji, koszy bezdotykowych, ozonatorów, preparatów do dezynfekcji powierzchni. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy.
2020-10-26
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym jednej na wózku inwalidzkim) rok produkcji 2020/2021"
2020-10-23
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego związana z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego
2020-10-09
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym jednej na wózku inwalidzkim) rok produkcji 2020/2021"
2020-10-01
Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego
W związku z wznowieniem działalności placówek wsparcia dziennego zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami
2020-03-26

© PŚDS 2020