Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi organizacji warsztatów wyjazdowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w załączeniu przekazuje zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach realizacji projektu pn. "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" realizowane w ramach Osi Priorytetowej 7 "Włączenie społeczne", Działania 7.2 "Usługi społeczne i zdrowotne", "Poddziałanie 7.2.1 "Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne"

26 marca 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi organizacji warsztatów wyjazdowych